Uddevallarundan

Vägbeskriving:

 

Vid Kurödsmotet på Rv.44 (stadsmotorvägen) sväng av mot Lv. 172. Vid första korsningen (Blomsterlandet/Shell) sväng mot Kuröds industriområde, ta sedan första vänster mot Stellas Lekland / Andresens Maskin / Swedols nya lokaler. Kör rakt fram och du hittar Swedol på höger sida.


LÄNK TILL FILM

OBS: Prisutdelningen är ca kl. 15.

Gäller både tävling och ev. lotterier.

Priserna måste hämtas personligen, d.v.s. är du inte där får du inget pris.